OFERTA EDUKACYJNA

MISJA PRZEDSZKOLA, RAMOWY ROZKŁAD DNIA, ZAJĘCIA DODATKOWE, LOGOPEDA, PSYCHOLOG

KADRA

DYREKTOR, WICEDYREKTOR, WYCHOWAWCY, LOGOPEDA, PSYCHOLOG.

ROZKŁAD DNIA

Przedszkole czynne
od godz. 6:00 do godz. 17:00

JADŁOSPIS

Tygodniowe menu dla najmłodszych.

Group of children

Ostatnie aktualności

uiui
podziekowanie_2014-11-28
Recycle bins

W ramach projektu „Rady na odpady” realizowanego w ramach programu Przedszkole/Szkoła dla środowiska przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przedszkolu są prowadzone cyklicznie warsztaty ruchowe z wykorzystaniem surowców wtórnych. Zajęcia odbywają się po godzinach pracy nauczycieli. Dzieci , przyprowadzane specjalnie na zajęcia dodatkowe przez rodziców otrzymały dziś upominki i gadżety , które przedszkole […]

Spotkanie z Harcerzami
quiz ekologiczny

W czwartek odwiedziły grupę dzieci z przedszkola Nr 13. Wspólnie bawiliśmy się oraz pogłębialiśmy nasza wiedzę na temat ekologii. Tematem spotkania był quiz ekologiczny. Wspólnie z rówieśnikami dzieci rozwiązywały zadania. Sprawdziliśmy swoje wiadomości dotyczące wiedzy przyrodniczo – ekologicznej więcej zdjęć tutaj BIEDRONKI

Ważne odnośniki